Privacybeleid

Privacybeleid van koor wouw vOcaal:

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Om dit te kunnen doen, hebben we het volgende samengesteld:

De persoonlijke gegevens, benodigd voor de bereikbaarheid van de leden, zullen worden opgeslagen bij het bestuur en deze is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.

De gegevens van de leden zijn ook te vinden in het beschermde gedeelte van de website www.wouwvocaal.nl.

De gegevens zijn naam, adres, telefoonnummer en ook de geboortedatum voor het sociale gedeelte, zoals bijvoorbeeld het sturen van verjaardagskaarten of bezoek bij ziekte etc..

Alle e-mail berichten aan de leden, zullen alleen via BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mail adressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.

Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en uitvoeringen rekening mee gehouden moet worden, zullen alleen bij het bestuur bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.

Als er tijdens optredens foto’s en/of video-opnames gemaakt worden, kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie.

Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en het plaatsen hiervan op de eigen website (of die van het koor) niet gezien worden als een inbreuk op de privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van een openbaar optredend koor.

Alle, aan het koor verschafte, gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene. Deze gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar door de betrokkene.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze gegevens nog 15 jaar bewaard worden.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: wouwvocaal@gmail.com