Over ons

Wouw Vocaal

(voorheen Koor “Spek en Bonen”)

                     uit Wouw/Roosendaal                                                 (mensen uit andere plaatsen zijn ook welkom hoor)

In 2003 was er een voorstel om een koor op te richten als Smartlappenkoor.
Januari 2003 werd de officiële naam “Meezingkoor Spek en Bonen”, omdat er in hoofdzaak liedjes worden gezongen, die gezellig en leuk in het gehoor liggen.
De eerste repetitie ging van start zonder dirigent en zonder muzikant(en), maar wel met muziek van een cd, maar al snel was er een dirigente en vijf accordeonisten.
In januari 2005 is het koor een officiële vereniging met statuten en huishoudelijk reglement geworden.
Eind 2008 heeft het koor afscheid genomen van de dirigente en muzikanten en werd overgegaan op zingen met muziekbanden en onder leiding van een nieuwe dirigent in de persoon van Flavio Pavone.
Dat bracht een totale cultuuromslag teweeg.
Het was een uitdaging voor hem om het repertoire aan te pakken en hij ging vol enthousiasme aan de slag.
Sinds die tijd wordt er meerstemmig gezongen en in andere talen dan alleen het Nederlands, bijv. Engelstalige liedjes o.a. van Abba , The Carpenters.
Ook voor Duitse, Franse en Italiaanse liedjes zijn de leden van het koor niet bang.
Jaarlijks zijn er diverse optredens, niet alleen in woonzorgcentra maar ook in buurtcentra, cafés, tenten, bij festiviteiten in de regio maar ook in België en op korenfestivals.
Er is in oktober 2010 een workshop geweest voor koorleden (o.a. stemvorming en ademhalingstechniek) en daaraan nam het gros van de leden van “Spek en Bonen” deel en de kennis die daar werd opgedaan vormt de basis om meer kennis op te doen, waardoor het muzikale peil van het koor weer stijgt.
In 2012 heeft het koor op verschillende manieren en met verschillende uitvoeringen het 10 jarig bestaan gevierd.
Een aantal leden van het koor is mee geweest voor een concertreis in mei 2012 naar Praag en in mei 2013 naar Duitsland, hetgeen een groot succes én zeer gezellig was.
Begin 2013 zijn er interne problemen geweest binnen het bestuur van “Spek en Bonen” en hebben een aantal leden het koor verlaten.
Een nieuw bestuur heeft de taak op zich genomen om het koor voort te zetten en momenteel lijkt dit goed te lukken, er zijn weer een aantal leden bijgekomen en is er weer een gezellige sfeer aanwezig bij de repetities en de optredens.
Vanaf september 2013 was het voor de leden mogelijk om, via de muziekschool van dirigent Flavio Pavone, een cursus notenleer te volgen en zich daardoor nog verder te bekwamen in de zangkunst.
In 2015 bestond het koor 12 1/2 jaar en dat werd gevierd met een ‘lente-concert’ met zoveel toeloop dat de zaal eigenlijk te klein was. Tevens werden in dat jaar 6 jubilarissen (12 1/2 jaar lid) in de bloemetjes gezet.
In 2016 heeft onze muziekschool Flavio Pavone een voortreffelijke zang-workshop georganiseerd met medewerking van 2 logopedisten en een zangpedagoge.

Het koor bestaat (momenteel door gebrek aan mannenstemmen) uit vrouwen tussen de 30 en 70 jaar.
Leeftijd is minder belangrijk dan het plezier hebben in het samen zingen van allerlei mooie en gezellige liedjes in diverse talen en vaak meerstemmig.

Wouw Vocaal kan nog leden gebruiken en nodigt geïnteresseerden uit om eens vrijblijvend te komen kijken, luisteren en meedoen bij een van onze repetities.
Wekelijks wordt gerepeteerd op woensdag van 20.00 – 22.00 uur in de zaal Schutterij van café “Donkenhof”, Roosendaalsestraat 61 in Wouw.
Na de repetitie is het, voor de liefhebbers, mogelijk om gezellig na te praten onder het genot van een drankje.
In de zomer organiseren we een gezellige afsluiting van het jaar voordat de zomervakantie begint.

Informatie over het Wouw Vocaal is te verkrijgen op deze website of via e-mail: wouwvocaal@gmail.com.
Ook zijn wij te vinden op facebook onder Koor ‘Wouw Vocaal’.

Kijk ook eens op de website van de muziekschool van Flavio Pavone www.flaviopavone.nl

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20118335.

kvk-e1363903685861

Tevens zijn wij lid van de LOVOK = Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren.

De LOVOK is lid van Koornetwerk Nederland

Start een gesprek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *